Nijmegen

Vi samordnar det svenska militära deltagandet i Nijmegenmarschen och kortfattat kan detta arrangemang beskrivas som en marsch på 16 mil som ska genomföras under fyra dagar.

Nijmegenmarschen 2022

Planering för Nijmegen 2022 pågår och målet är att kunna publicera information på hemsidan under december månad.

Information om Nijmegen

Ca 45 000 personer går marschen, varav ca 5 000 är militär personal, från många olika länder. Dessa bor tillsammans i militärförläggningen Camp Heumensoord.

Vi deltar med ca 350 personer som går i uniform. Samarbetet mellan delegationerna från Sverige, Norge, Danmark och Finland är väl utvecklat. Syftet med det nordiska samarbetet är att öka den nordiska gemenskapen.

Vår målsättning är att:

 • Ge personal ur Försvarsmakten en möjlighet att få en introduktion i internationell tjänst
 • Ge personal ur Försvarsmakten kunskap och förmåga att genomföra förflyttning till fots i grupp på ett sådant sätt att gruppen direkt efter genomförd marsch kan påbörja ny uppgift
 • Ge gruppchefer övning i tillämpat ledarskap
 • Stärka deltagarnas fysik
 • Genomföra stabs- och underhållstjänst tillsammans med andra nationer
 • Ge andra nationer en positiv bild av personal från den svenska Försvarsmakten
 • Huvuddelen av deltagarna ingår i en marschgrupp


Kortfattad information:

 • Du ska ha en anknytning till Försvarsmakten eller en frivillig försvarsorganisation och vara minst 18 år
 • Du betalar en anmälningsavgift samt kostnad för resa
 • Antingen går man i grupp eller som individuell gångare
 • Marschen är fysiskt påfrestande och kräver mycket träning i förväg
 • Medaljen som erhålls får bäras till svensk uniform
 • Som marschdeltagare i den svenska militära delegationen accepterar du och följer Försvarsmaktens värdegrund

Frågor om marschen?

Allmänna frågor:
Försvarsutbildarnas Kansli
Tel: 08-587 742 20
E-post: nijmegen@forsvarsutbildarna.se

Marschträning och utrustning:
Lennart Lundberg
E-post: lennart.lundberg@forsvarsutbildarna.se

Sociala medier

Länkar