Ungdomsutbildning

Ungdomarna i Norra Småland genomförde bland annat en övning, uppdelade på två täter. En tät med nya ungdomar som gjorde del av sin baskurs, och en tät med ungdomar som varit med längre, som genomförde "utbildningskontroll".

Det var en väldigt fin övning för de nya ungdomarna. Vi byggde
förläggning, övade sambandstjänst och under lördagen uppstod tillfällen att träffa en hundförare med bombhund och titta närmre på Försvarsmaktens tidigare skolflygplan, SK-50, vilket landade vid övningsfältet under dagen.

Text och bilder: Robin Krüger