Försvarsutbildarna Norra Småland

Välkommen till Försvarsutbildarna Norra Småland! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvars-maktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, militärt som civilt.

Den frivilliga försvarsutbildningen i Norra Småland bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vår huvuduppgift gentemot Försvarsmakten är att rekrytera och utbilda sjukvårdspersonal, fältarbetspersonal och CBRN-personal till Hemvärnet.

Förbundet bedriver dessutom en aktiv ungdomsverksamhet.

Kontakt

Försvarsutbildarna Norra Småland
Lunnagårdsvägen 8 C
575 34  Eksjö

Telefon: 070-318 49 01  Telefon: 0381-189 79
E-post: n.smaland@forsvarsutbildarna.se

Förbundsordförande:

Helena Bouveng
Telefon: 08-7866724
E-post: helena.bouveng@riksdagen.se

Förbundsstyrelseordförande:

Krister Rydholm
Telefon: 0140-77 30 02
E-post:  krister@madagard.se

Förbundssekreterare:

Ronny Svensson
Telefon: 070-318 49 01
E-post: ronny.svensson@forsvarsutbildarna.se

Förbundskassör, statliga medel:

Sven Samuelsson
Telefon: 070 – 513 86 98
E-post: sven.samuelsson@strandmollen.se

WEBB:

Jan Sällberg

E-post för material Jan.Sallberg@forsvarsutbildarna.se