Ungdomsverksamhet

Försvarsutbildarna Norra Småland bedriver ungdomsverksamhet för både tjejer och killar från det att de fyller 15 år tills de fyller 20 år.

Ungdomsavdelningen samlar ungdomar från hela Jönköpings län. Helgövningar arrangeras ca 10-11 gånger per år och äger rum i Eksjö eller Skillingaryd.

Verksamheten syftar till att erbjuda ungdomar en seriös och meningsfull fritidssysselsättning enligt de regler som statsmakterna bestämt.

Verksamheten för ungdomar omfattar i huvudsak följande:

  • Grundkurser, fortsättningskurser och ledarskapskurser som ett startpaket för alla ungdomar.
  • Kurser och annan verksamhet har hög kvalitet och genomförs under ledning och ansvar av välutbildade och omdömesgilla ungdomsledare.
  • Ungdomarna får lära sig hur man uppträder och tar ansvar för sig själv och andra i naturen under skiftande förhållanden och årstider.
  • De får lära sig nyttiga kunskaper om sjukvård, överlevnad, ledarskap och att ta hänsyn och visa omsorg om kamrater och andra i sin omgivning.
  • Ungdomarna får information om Totalförsvaret, plikttjänstgöring och anställning inom Försvarsmakten.

För mer information gå in under länken ”Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet”.