Försvarsutbildarna Umeå

Välkommen till Försvarsutbildarna Umeås hemsida.

I Västerbotten finns sju olika föreningar. Vår förening är den största av dem, med största utbudet. För att få ett så brett utbud som möjligt sker samverkan dels med FAK Umeå, HBR AC och ROSIV samt dels med övriga frivilliga försvarsorganisationer i Umeå-området. Den samverkan går under namnet Samverkan i Umeå och består totalt av 18 olika frivilliga försvarsorganisationer (FFO) och där vi är samordnande. Det gör att utbud från alla organisationer kan erbjudas alla medlemmar oaktat vilken FFO man tillhör.

KONTAKTA OSS

E-post: umea@forsvarsutbildarna.se