SKYTTE

Skytteverksamheten i föreningen bedrivs tillsammans med Hemvärnet i Västerbotten . Endast medlemmar som har ett avtal/kontrakt med Försvarsmakten kan delta. Skyttet genomförs enligt Svenska Skyttesportförbundets regelbok för AK4-skytte.

Automatvapenskytte är en nationell gevärsgren inom Svenska Skyttesportförbundet. Detta skytte omfattar två olika vapentyper, Kpist och Automatkarbin. Föreningen bedriver endast banskytte med automatkarbin 4 tillsammans med Västerbottensbataljonen (hemvärnet).