FUNKTIONÄR

Med funktionär i föreningen menas ledamöter i styrelsen, instruktörer, informatörer, intervjuare o.dyl Saknar du inloggningsuppgifter mejlar du bara sodralappland@forsvarsutbildarna.se