Försvarsutbildarna Uppland

Välkommen till Försvarsutbildarna Uppland! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, såväl militärt som civilt. Den frivilliga försvarsutbildningen i Uppland bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Förbundet bedriver även ungdomsverksamhet under skolåret, där du som är 15-20 år får prova på delar av det militära livet, såsom uniformsbärande, sjukvård, skytte, fältövningar, fysisk träning och samarbete. Kontakta utbildningsledare ungdom för mer information, och besök oss gärna på Instagram för att se mer av vad vi gör!

kontakt

Försvarsutbildarna i Uppland

c/o Anders Melin
Svartbäcksgatan 100A
753 35 Uppsala

E-post: uppland@forsvarsutbildarna.se

Försvarsungdom Uppland

Utbildningsledare ungdom Daniel Erkstam

uppland.ungdom@forsvarsutbildarna.se

Aktuellt schema för ungdomsverksamheten HT2020

sociala medier

Facebook

Facebook (ungdomsverksamheten)

Instagram (ungdomsverksamheten)