Verksamhet

Under 2018 planerar vi att genomföra följande verksamhet:

  • Förbundets årsstämma i Karlskoga lördag 17.3
  • Årsmöte Örebro FU i Örebro torsdag 22,2
  • Årsmöte Bofors lv och KgaFU i Karlskoga torsdag 8.2
  • Årsmöte Bergslagen FU i Lindesberg tisdag 27.2
  • 8 kvällsföredrag/Försvarsinfo i Bofors Stallet i Karlskoga
  • 1 studiebesök med övernattning maj-juni
  • 1 studiebesök dagtid okt-nov
  • Pistolskjutning i Kristinehamn söndag  25.11
  • 1-2 För din säkerhet hösten i Karlskoga/Örebro
  • 1-5 medlemsaktiviteter under året