Karlskoga Försvarsutbildningsförening

Karlskoga Försvarsutbildningsförening

Ordförande Per Aspeli
E-post: per.aspeli@outlook.com
Telefon: 070-374 20 33