Försvarsutbildarna Örebro

Välkommen till Försvarsutbildarna Örebro! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, såväl militärt som civilt. Den frivilliga försvarsutbildningen i Örebro bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kontakt

Försvarsutbildarna i Örebro län
Box 2000
700 02 Örebro

E-post: orebro@forsvarsutbildarna.se

Per Aspeli
E-post: per.aspeli@outlook.com
Telefon: 070-374 20 33

Björn Edström
E-post: bjornedstrom01@gmail.com
Telefon: 070-347 58 95