Verksamhet

Genomförda och kommande utbildningar

Planerad verksamhet 2022

Förbundets verksamhet

 • Försvarsinformation samt förbundsstämma
  13 mars, Överkalix
 • Medlemsaktivitet minigolf
  Juli, Boden
 • Överlevnadsutbildning
  Kvartal 3, Kiruna
 • Krigshistorisk medlemsresa
  Vecka 34, Finland
 • Försvarsinformation F21
  Kvartal 4, Luleå
 • Medlemsaktivitet Försvarsmuseum
  E.s.o., Boden

Central och regional utbildning

 • Totalförsvarsinformation
  Vecka 7, digitalt
 • Military Weekend – Ungdom
  Vecka 22, Boden
 • Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
  Vecka 22-23, Boden
 • Military Day
  Vecka 23, Kalix
 • Ungdom – tema armé
  Vecka 25, Boden
 • Kombattantutbildning
  Vecka 26, Boden
 • Military Weekend
  Vecka 39, Kiruna
 • Military Camp
  Vecka 44, Boden
 • 6 föreläsningar För din säkerhet!
  E.s.o.

Genomförd verksamhet Under 2021:

 • Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F), Boden
 • Vintertjänst grundkurs, Boden
 • Ungdomskurs tema Armé, Boden
 • Military Weekend, Kiruna
 • Military Weekend, Kalix
 • 2st informationstillfällen FDS! – För din säkerhet!
 • Försvarsinformation och förbundsstämma, Överkalix
 • Rekryteringsevent – Boden Hockey
 • Medlemsaktivitet krisberedskapsinfo, Pajala
Kontaktperson för utbildningsfrågor:

Utbildningsansvarig Anders Eklund
Telefon: 073-812 62 44
E-post: norrbotten@forsvarsutbildarna.se