Försvarsutbildarna Norrbotten

Välkommen till Försvarsutbildarna Norrbotten!

Vi bedriver militär utbildning, genomför försvarsinformation, rekryterar personal till hemvärnet samt bedriver utbildning för att stärka den enskildes säkerhet på uppdrag av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  • Rekrytering av Hv-Specialister
  • Grundutbildning GUF för Hv-specialister
  • Försvarsinformation. Föreläsningar och seminarier
  • Medlemsaktiviteter, studiebesök mm
  • MSB-kurser ”För din säkerhet!”

Vi har ca 400 medlemmar och medlemsavgiften är 50 kr per år.

Kontakt

Norrbottens Försvarsutbildningsförbund
Ale Byaväg 96
975 91 Luleå

Telefon: 070-559 10 01
E-post: norrbotten@forsvarsutbildarna.se

Sociala medier

Facebook

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.