Försvarsutbildarna Norrbotten

Välkommen till Försvarsutbildarna Norrbotten!

Vi bedriver militär utbildning, genomför försvarsinformation, rekryterar personal till hemvärnet samt bedriver utbildning för att stärka den enskildes säkerhet på uppdrag av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  • Rekrytering av Specialister till Hemvärnet
  • Grundläggande soldatutbildning för frivillig personal GU-F
  • Försvarsinformation, föreläsningar och seminarier
  • Medlemsaktiviteter, studiebesök m.m.
  • Föreläsningar För din säkerhet! på uppdrag av MSB

Vi har ca 500 medlemmar och växer ständigt.
Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Kontakt

Norrbottens Försvarsutbildningsförbund
Armévägen 33
961 61 Boden

Telefon: 070-177 60 23
E-post: norrbotten@forsvarsutbildarna.se

Sociala medier

Facebook