Ungdomsverksamhet

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet.

För att få delta i ungdomsverksamheten ska du ha fyllt 15 år och vara medlem i Försvarsutbildarna. Som ungdom kan man vara med i ungdomsverksamheten till och med det året man fyller 20 år.
Är du under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

Ungdomar som är utländska medborgare men bor i Sverige får även vara med.

Försvarsutbildarna Älvsborg har en aktiv ungdomsverksamhet med ett hundratal ungdomar, där våra särskilt utbildade ungdomsledare som tar hand om ungdomarna.

Utöver den lokala ungdomsutbildningen arbetar förbundet aktivt med fysisk träning för ungdomar såsom lagarbete och marschträning, med mål att vid Rikshemvärnschefens årliga ungdomstävling på HvSS ta framskjutna placeringar i de olika tävlingsmomenten samt att gärna årligen kunna representera med en ungdomsgrupp i den holländska Nijmegenmarschen.

Kontakta oss gärna om du är intresserad eller har frågor.

KONTAKT:

Emelie Johansson, utbildningsledare ungdom
Telefon: 0769-29 38 95
E-post: emelie.johansson@forsvarsutbildarna.se