Försvarsutbildarna Älvsborg

Försvarsutbildarna Älvsborg ingår i Svenska Försvarsutbildningsförbundets västra region. Vi är en ideell och partipolitiskt obundet Försvarsutbildningsförbund utan föreningar, men med en stor och aktiv ungdomsverksamhet.

Vår främsta uppgift är att genomföra vidareutbildning av personal för de uppgifter de har i Försvarsmakten. Det innefattar såväl anställda som hemvärnspersonal och personal ur frivilligorganisationerna. Utöver dessa uppgifter har Försvarsutbildarna också uppdrag från andra aktörer såsom MSB avseende krisberedskap.
Försvarsutbildarna bedriver försvarsupplysning både internt och externt för att skapa insikt om svensk säkerhetspolitik. Vi bedriver också ungdomsverksamhet för att ge ungdomar meningsfull fritidssysselsättning. Vi bedriver rekrytering till såväl Försvarsmakten avseende Hemvärnets specialistbefattningar, som nya medlemmar till föreningsverksamheten för att bibehålla folkförsvarsviljan.

KONTAKT:

Försvarsutbildarna Älvsborg
Brigadgatan 10 A
504 31 Borås

E-post: alvsborg@forsvarsutbildarna.se