Bli medlem

Vi är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. Vi förenar många olika frivilliga verksamheter som riktar sig till både försvar och krisberedskap.

Alla är välkomna som vill engagera sig inom vårt verksamhetsområde och delar den värdegrund vi håller gemensamt med Försvarsmakten, se Försvarsmaktens värdegrund.

Vi finns runt om i hela landet genom våra regionala förbund och lokala föreningar samt genom våra rikstäckande förbund som samlar sig kring olika kompetenser eller verksamheter.

Du kan bli medlem från det år du fyller 15 år.

Förutom en årlig medlemsavgift är det kostnadsfritt att delta i vår verksamhet och som medlem är du försäkrad under utbildning hos oss.

I formuläret fyller du i dina personuppgifter och väljer sedan att bli medlem antingen i ett regionalt förbund utifrån din bostadsort eller ett rikstäckande förbund utifrån din kompetens. Här kan du läsa mer om vilka förbund som ingår i Försvarsutbildarna.

Är du mellan 15-18 år måste du ha förälders/målsmans godkännande för medlemskap. Då måste nedanstående blankett användas, skriv ut den och få den underskriven av förälder/målsman. Bifoga sedan blanketten i ansökningsformuläret.
Förälders/målsmans underskrift.pdf


Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.