Försvarsutbildarna Västerås

Försvarsutbildarna Västerås

Försvarsutbildarna Västerås genomför utbildning och annan verksamhet som syftar till att främja Totalförsvaret, Försvarsmaktens folkförankring samt samhällets och individens krisberedskap.
Vår lokala verksamhet inkluderar ungdomsutbildning, försvarsupplysning, skytte och militär
kompetensutveckling för t ex instruktörer och specialister.

KONTAKTUPPGIFTER