Försvarsutbildarna Västmanland

Välkommen till Försvarsutbildarna Västmanland! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, militärt som civilt. Den frivilliga försvarsutbildningen i Västmanland bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Verksamheten syftar till att erbjuda medlemmarna en seriös och meningsfull utbildning samt fritidssysselsättning. Både civilt som militärt.

Gå in på ”Mina sidor” och kontrollera dina e-postadresser och övriga uppgifter!

Senaste nytt:

Skjutning Stockkumla 2019-11-17

Bild från Stockkumla

Arboga Västerås och Köping hade en skjutdag på Stockkumla för prisskjutning.

Tomteträffen 2019-11-23

 

 

Att möta informationspåverkan

– medborgerlig motståndskraft
De senaste åren har hotet från informationspåverkan uppmärksammats och regeringen betonar att detta är en typ av säkerhetshot Sverige måste ha förmåga att hantera. Informationspåverkan från främmande makt är en fientlig handling och ett hot mot vår demokrati och vårt självständiga beslutsfattande.

MSB arbetar aktivt med att identifiera, förstå och möta informationspåverkan. En viktig del är att sprida kunskap och skapa medvetenhet i samhället om informationspåverkan.

Hur genomförs påverkan i digitala kanaler, var går gränsen? Hur ser skillnaderna ut mellan laglig och olaglig påverkan? – kan vi vaccinera oss själva och samhället mot informationspåverkan från främmande makt?

Välkommen!

Förbundsstyrelsens ordförande (Jenny Persungser:s jul- och Nyårshäslning 2019

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.