Försvarsutbildarna Västmanland

Välkommen till Försvarsutbildarna Västmanland! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, militärt som civilt. Den frivilliga försvarsutbildningen i Västmanland bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Verksamheten syftar till att erbjuda medlemmarna en seriös och meningsfull utbildning samt fritidssysselsättning. Både civilt som militärt.

Gå in på ”Mina sidor” och kontrollera dina e-postadresser och övriga uppgifter!

Senaste nytt: