Försvarsutbildarna Västmanland

Välkommen till Försvarsutbildarna Västmanland! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvars-maktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

 

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, militärt som civilt.

Den frivilliga försvarsutbildningen i Norra Småland bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vår huvuduppgift gentemot Försvarsmakten är att rekrytera och utbilda sjukvårdspersonal, fältarbetspersonal och CBRN-personal till Hemvärnet.

Förbundet bedriver dessutom en aktiv ungdomsverksamhet.

Kontakt

Försvarsutbildarna Västmanland
Hässlögatan 18
721 31 Västerås

E-post: vastmanland@forsvarsutbildarna.se

FörbundStyrelseordförande

Arasteh Heinemann

Telefon: 073-6533102

E-post: arasteh.heinemann@forsvarsutbildarna.se

FÖRBUNDSSEKRETERARE:

Maria Gustafsson

E-post:maria.gustafsson@forsvarsutbildarna.se

FÖRBUNDSKASSÖR:

Pär Säterlid

E-post:par.saterlid@forsvarsutbildarna.se