Försvarskvinnor i Västernorrland

Välkommen till Försvarskvinnor i Västernorrland!

Vår förenings syfte är att vara en träffpunkt i  totalförsvarets frivilligverksamhet. Försvarskvinnor ska vara den organisation i mellersta Norrland som kan erbjuda och utbilda i bl.a. krisstöd, kommunikation, ledarskap och psykologiska operationer.

Kontakt

Britt-Inger Wiklund, vice ordf
Telefon: 070-929 81 51
E-post: brittingerwiklund3@gmail.com