Försvarsutbildarna Västernorrland

Välkommen till Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, militärt som civilt. Den frivilliga försvarsutbildningen i Västernorrland bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vi är ett förbund med 6 lokala föreningar.

Förutom utbildningar anordnar förbundet även medlemsaktiviteter vid olika tillfällen.

Vi bedriver också ungdomsverksamhet på flera orter.

Kontakt

Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund
c/o Kerstin Melander
Eriksdal 213
871 62 HÄRNÖSAND

Telefon: 070-698 50 86
E-post: kerstin.melander@forsvarsutbildarna.se

Sociala medier

Facebook