Karlstad

Att bidraga till att hålla kunskaper vid liv är en av föreningens uppgifter.

Foto: Lars-Eric Sundin

Kontakt

Om du önskar information om föreningens verksamhet eller bli medlem, sänd epost till adress nedan.

E-post: tony.c.larsen@telia.com