Försvarsutbildarna Värmland

Välkommen till Försvarsutbildarna Värmland! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

 

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, militärt som civilt.

Den frivilliga försvarsutbildningen i Värmland bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vår huvuduppgift gentemot Försvarsmakten är att rekrytera och utbilda sjukvårdspersonal, fältarbetspersonal och CBRN-personal till Hemvärnet.

Kontakt

Värmlands Försvarsutbildningsförbund
Infanterigatan 15
653 40 Karlstad

Telefon: 070-606 16 27  (Styrelseordf. Rune Johansson)
E-post: varmland@forsvarsutbildarna.se