Bli medlem

Psyopsförbundets största resurs är dess medlemmar som gemensamt besitter omfattande kunskap om informationsoperationer och psykologiska operationer. Många medlemmar har mångårig och unik erfarenhet av området.

Psyopsförbundet riktar främst in sig på kunskapsspridning och utbildning i form av föreläsningar och seminarier. Förbundet välkomnar också enskilda medlemmars initiativ till olika aktiviteter. Som del av Försvarsutbildarna så finns goda resurser för den engagerade!

Psyopsförbundet skickar ut ett relativt omfattande nyhetsbrev, ca 8-12ggr/år som bl. a. belyser utvecklingen inom psykologiska operationer.

Som medlem i Psyopsförbundet får du tillgång till följande medlemsförmåner:

  • Medlemskap i Försvarsutbildarna (Psyopsförbundet är en del av Försvarsutbildarna).
  • Inbjudan till Psyopsförbundets utbildningar, föreläsningar, seminarier och aktiviteter.
  • Förtur till Psyopsförbundets utbildningar, föreläsningar, seminarier och aktiviteter.
  • Psyopsförbundets nyhetsbrev.

Om du är intresserad av att bli medlem så ber vid dig fylla i ansökningsformuläret digitalt.

Styrelsen tar beslut om antagning av nya medlemmar vid varje styrelsemöte (ca. fem gånger per år). Om du blir antagen kommer du att bli anmodad att betala medlemsavgift om 200 kr/år.

Plusgiro: 79 37 88-1
Swish: 123-4673372