Kansli & styrelse

Bengt Sandström
Generalsekreterare

E-post: bengt.sandstrom@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 01
Mobil: 070-518 84 22

 

utbildningsavdelningen

Avdelningens e-postadress: utbildning@forsvarsutbildarna.se

Här finns en lista över vilka förbund som utbildningsledarna är kontaktperson för.
Lista kontaktperson

Anders Gustafsson
Utbildningschef

E-post: anders.gustafsson@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 04
Mobil: 070-353 30 76

 

Per Spjut
Utbildningsledare sjukvård

E-post: per.spjut@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 13
Mobil: 070-300 71 91

 

 

Renée Björnö
Utbildningshandläggare

E-post: renee.bjorno@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 20

 

 

Ulf Hammarlund
Utbildningsledare region syd

E-post: ulf.hammarlund@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 15
Mobil: 070-593 37 27

 

Thommy Göransson
Utbildningsledare region syd

E-post: thommy.goransson@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 12

 

 

Hans Klingvall
Utbildningsledare region mitt

E-post: hans.klingvall@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 16
Mobil: 070-309 34 57

 

 

Olle Svensson
Utbildningsledare region norr

E-post: olle.svensson@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 14
Mobil: 070-327 73 95

 

 

kommunikationsavdelningen

Avdelningens e-postadress: info@forsvarsutbildarna.se

Kristoffer Bäckström
Kommunikationschef

E-post: kristoffer.backstrom@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 03
Mobil: 070-216 46 74

 

Anna Torndahl
Samordnare krisberedskap

E-post: anna.torndahl@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 17
Mobil: 072-557 27 78

 

 

Anna Karlsson
Kommunikatör

E-post: anna.karlsson@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 07

 

 

administrativa avdelningen

Avdelningens e-postadress: ekonomi@forsvarsutbildarna.se

Ann Lindberg
Administrativ chef

E-post: ann.lindberg@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 10
Mobil: 0702-78 71 50

 

 

Mikael Rye-Danjelsen
Redovisningsansvarig

E-post: mikael.rye-danjelsen@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 08

 

 

Pia Lindén
Ekonomihandläggare

E-post: pia.linden@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 11

 

 

Kaliopi Panayotidis
Administrativ handläggare

E-post: kaliopi.panayotidis@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 09

 

 

Anki Köhler
Administrativ handläggare

E-post: anki.kohler@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 06

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.