Styrelsen

Förbundsordförande och vice förbundsordförande

Försvarsutbildarnas ordförande
Lars Frisk
E-post: lars.frisk@forsvarsutbildarna.se

Försvarsutbildarnas vice ordförande
Birgitta Darrell
E-post: birgitta.darrell@forsvarsutbildarna.se

styrelsen

Här finns en lista över vilka förbund som styrelsen är kontaktperson för.
Lista kontaktperson

Ordförande
Johan René
E-post: johan.rene@forsvarsutbildarna.se

Vice ordförande
Bernt-Åke Nensén
E-post: bernt-ake.nensen@forsvarsutbildarna.se

Generalsekreterare
Bengt Sandström
E-post: bengt.sandstrom@forsvarsutbildarna.se

Kassaförvaltare
Ewert Frisk
E-post: ewert.frisk@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Linda Maria Vonstad
E-post: linda.vonstad@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Hans Ingbert
E-post: hans.ingbert@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Johan Nyström
E-post: johan.nystrom@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Sonja Sandberg
E-post: sonja.sandberg@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Yana Mangi
E-post: yana.mangi@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Lars Ålander
E-post: lars.alander@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Johan Nydén
E-post: johan.nyden@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Richard Buske
E-post: richard.buske@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Arasteh Heinemann
E-post: arasteh.heinemann@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Kristoffer Hellström
E-post: kristoffer.hellstrom@forsvarsutbildarna.se

Valberedning

Här finns en lista över vilka förbund som valberedningen är kontaktperson för.
Lista kontaktperson

Ordförande
Kjell Mäki
E-post: kjell.maki@forsvarsutbildarna.se