Ny utbildningsledare

Per Spjut tillträder som utbildningsledare region mitt och efterträder Claes Alsteryd som valt att gå i pension den 1 april.

Som regional utbildningsledare blir Per kansliets kontakt gentemot de regionala förbunden inom region Mitt samt för några av de rikstäckande förbunden.

På vår hemsida finns en aktuell förteckning över vilka regionala och rikstäckande förbund som varje regional utbildningsledare stödjer och är kontaktperson för.

Per har en bakgrund som yrkesofficer under 13 år i Försvarsmakten och därefter som nationell samordnare inom olika verksamhetsområden på huvudkontoret för Svenska Röda Korset (SRK). Hans ansvarsområden hos SRK var främst utbildning, verksamhetsutveckling och krisledning som TIB  (tjänsteman i beredskap) under drygt 10 år. Det omfattade allt från krisledning under Tsunamin, flyktingströmmar, väpnade konflikter, stormar, fågelinfluensan m.m.

2014 anställdes Per av Försvarsutbildarna och han har haft ett funktionsansvar för Försvarsmedicin. Nu ska även sjukvårdsuppdraget och kurserna i Försvarsmedicin, på samma sätt som för övriga uppdrag, regionaliseras. Det betyder att ansvaret för planering, genomförande och utvärdering av sjukvårdskurserna flyttas till regionala och rikstäckande förbund. Pers tidigare ansvar övertas därmed till sin huvuddel av Sjukvårdsförbundet. Avsikten är nu att kursverksamheten i Försvarsmedicin fördelas mellan några av de regionala förbunden och Svenska Sjukvårdsförbundet. Viktigt att notera är att kompetensförsörjningen mot avtal inom Hemvärnet fortsatt kommer att bygga på dagens framgångsrika modell med rekryteringsuppdrag via de regionala förbunden och några av de rikstäckande förbunden – utöver Sjukvårdsförbundet men där fokus mer blir inriktning mot instruktörsförsörjning för Försvarsmedicinuppdragen.

Frivillighet är en enorm kraft och jag har stor respekt för det arbete som utförs av frivilligkrafter, vilket stimulerar och inspirerar mig att tillsammans hitta ”smarta” lösningar för att utveckla möjligheterna inom frivilligverksamheten, säger Per och fortsätter, jag ser fram mot att få arbeta tillsammans med de rikstäckande och regionala förbunden som finns inom region mitt.

Sedan 2000 bor Per i Nyköping med sin hustru Ulrika och tre katter, tillsammans har de fem vuxna barn och fyra barnbarn.

Vi tycker om att resa och upptäcka nya resmål, både inom landet och ute i världen, njuta av god mat och dryck vilket gör att mycket tid läggs på matlagning. Vi är aktiva när det gäller träning och utövar friluftsaktiviteter oavsett årstid och min hustru säger att jag är social, positiv, öppen och levnadsglad och menar även att jag är kreativ och duktig på att utveckla men lite sämre på att ta hand om och förvalta, något jag är medveten om och fortfarande arbetar med, avslutar Per.