Om Militärpolisförbundet

Militärpolisförbundet (MPo) är rikstäckande och sorterar under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades 1954, i form av en förening, och har idag ca 250 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner du förutom militärpoliser även föregångarna fältpoliser samt poliser, polisstudenter och fd. beredskapspoliser. Medlemmar är även olika personalkategorier ur bland andra kavalleri- och säkerhetsförband.

Militärpolisförbundet är ett opolitiskt förbund som med sin verksamhet ska främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet.

Vapensköld

Militärpolisförbundets vapensköld blasoneras enligt följande: I blått fält ett stolpvis ställt svärd överlagt med korsade spöknippen och allt omgärdat av en eklövskrans, allt av guld.

Svärdet är en symbol med flera betydelser, men i detta sammanhang syftar den på militär verksamhet. Spöknippena, eller på latin ”fasces”, är en sedan antiken använd symbol för ordningsmakten och sedermera även rättsstaten. Eklöv uttrycker styrka och beständighet och fogade till en krans ett segertecken.