Militärpolisförbundet

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser.

Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

Militärpolisförbundet har en gedigen instruktörskader och stödjer frekvent Försvarsmakten med såväl militärpolis- som militär skyddsvaktsutbildning. En stor del av förbundets verksamhet omfattar också uppdraget att utbilda civila skyddsvakter för Totalförsvaret, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.