Ungdomsverksamhet

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet.

Kalmar ungdomskompani (bildat 1921) bedriver militär ungdomsverksamhet i Kalmar län för ungdomar mellan 15 och 20 år. Man har i regel åtta-tio övningar om året, samt deltar i den årliga Rikshemvärnstävlingen på HvSS. Verksamheten är omfattar allt från vapentjänst till överlevnadsutbildning och fältidrott.

Ungdomsutbildningen är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om svenskt försvar och att förbereda sig inför militärtjänstgöringen, som nu bygger på värnplikt för både män och kvinnor.

Kontakt

Kalmar ungdomskompani går att kontakta via Facebook.