Försvarsutbildarna Kalmar

Välkommen till Försvarsutbildarna Kalmar!

Kalmar läns Försvarsutbildningsförbund bildades 1917 på initiativ av dåvarande chefen för Kalmar regemente, I21, överste Sam Myhrman. Sedan dess har såväl organisation som innehållet i förbundets verksamhet förändrats påtagligt, liksom namnet. Men över tid har det funnits röda trådar, såsom exempelvis ledarskapsutbildning och försvarsupplysning. Detta är stommen även idag, och så mycket mer aktuellt i det förhandenvarande säkerhetspolitiska läget.

I förbundet finns en ungdomsavdelning, som ingår i Kalmar-föreningen – ”Kalmar Ungdomskompani”.

Kontakt

Försvarsutbildarna Kalmar län
c/o Magnus Ohlson
Enighetens väg 15
393 59 KALMAR

E-post: magnus.ohlson@forsvarsutbildarna.se