Informationspåverkan

Hur skulle en aktör som har viljan, förmågan och kunskapen kunna påverka det svenska valet i höst?

Den 5 juni öppnande vi upp dörrarna till kommunhuset och fullmäktigesalen i Enköping.

Med stöd av Enköpings kommun höll vi ett öppet föredrag på temat Påverkanskampanjer och Informationspåverkan med fokus på individen, att skapa medborgerlig motståndskraft. Hur kommersiella verktyg nyttjas i illegitima syften.

Till hösten planeras öppna föredrag i Mälardalen, Gävle, Umeå och Luleå. Mer information kommer att publiceras på www.forsvarsutbildarna.se/paverkan 

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.