Information – viruset Corona

Viktig information - inställd kurs- och försvarsungdomsverksamhet minst intill 3 maj.

Viktig information till Försvarsutbildarnas kurschefer, instruktörer och inplanerade kursdeltagare samt kursanordnande förbund och försvarsungdom,

Mot bakgrund av de restriktioner Folkhälsomyndigheten meddelat samt via Försvarsutbildarnas uppdragsmyndigheter ställs samtlig kurs- och försvarsungdomsverksamhet från idag minst in till v18 utgång – 3 maj.

Löpande information och myndigheters rekommendationer och riktlinjer som kan komma att påverka våra fortsatta ställningstaganden och beslut finns på www.krisinformation.se.

På vår hemsida www.forsvarsutbildarna.se kommer fortsatt information om vår kursverksamhet att kunna hittas.

Jag beklagar det besvär och olägenheter beslutet innebär men ytterst är det för att värna de mest sårbara i samhället och till nytta för sjukvårdens uthållighet.

Med vänliga hälsningar
Bengt Sandström, Generalsekreterare

Tidigare utskick