Försvarsutbildarna Falkenberg

Försvarsutbildarna Falkenberg

C/o Gustavsson
Ludvig Nordströms väg 13
311 40 FALKENBERG

Telefon: 0346-83701

MEDLEMSKAP FÖR 2020

Årsavgiften är 100 kr, (medlem under 20 år 50 kr)

Försvarsutbildarna Falkenberg
Postgiro: 18 08 70-8

Glöm inte att ange namn och ev ny e-postadress i meddelandet, så kassören
vet vem som betalt!