Julbrev

Vad händer hos Försvarsutbildarna Gotland?

Hej alla försvarsutbildare!

Fårömarschen med start vid Fårö fyr blev en härlig vandring längs stränderna Scalasand, Sudersand och vidare förbi Gåsemora till marschmålet Fårö kursgård. Det var en naturupplevelse av högsta klass. Lägg sedan till att vädret denna septemberdag var strålande. Vi var drygt 50 personer som hade en jättetrevlig dag som avslutades med en middag på kursgården komponerad av vår kökschef, Tessan Skjöldin.

Military Weekend, en prova på kurs, genomförde vi 4-6 oktober på kursgården. Kursen blev mycket uppskattad. Deltagarna fick prova på soldatens vardag, information från frivillig organisationerna, förevisning av mekskyttekompaniet, Roma, vid Stridsgrupp 18 på Tofta.

Inför nästa år så återkommer allt det som nämnts ovan, så anmäl er till våra sammankomster enligt nedan. Glädjande för året är att vi har en liten men positiv ökning av medlemsantalet.

Våra utbildningar vi har tilldelats preliminärt 2020; Grundläggande utbildning för frivilliga, GU-F, hemvärnssjukvårdsutbildningarna, försvarsinformationskurs steg 3, CBRN-kurs, Miljö och hälsa och två Military Weekend gör att vi har en stabil grund att stå på.

Nästa år genomförs Försvarsutbildarnas riksstämma på Fårö kursgård. Vi är väldigt stolta att få förtroende att ha riksstämman hos oss igen.

Vad händer på Fårö kursgård?

Kursgården har haft ett mycket bra år och prognosen är att vi går mot ett plusresultat som vi kan investera i att utveckla kursgården ännu mera. Bokningarna inför nästa år har redan börjat komma in så vi ser fram emot ett bra nästa år. Platschefen fortsätter med upprustningen och följer en uppgjord underhållsplan, där fönster och dörrar skall bytas ut på Slite. Nytt uterum vid matsalens terrass. Nytt golv i matsalen samt renovering av entré och buffé delen. Byggnader målas och mycket mera. Nytt för i år var att vi hade ett stort midsommarfirande med över 100 deltagare som var mycket nöjda, så vi har stora förhoppningar om att detta införs som en tradition. Kursgården har även inplanerat julbord i november, där förhoppningen är att även detta slår väl ut. Köket gör ett utmärkt arbete och serverar mycket god mat mat.                           OBS! Kursgården erbjuder försvarsutbildare 25 % rabatt på boende

 Inbjudan

Alla försvarsutbildare inbjuds att delta vid årsstämman med förtäring onsdagen den 1 april klockan 1800 på Tofta. Samling vid vakten P 18 1800. 1810-1900 Förevisning av Stridsgrupp 18. 1900-2000 Årsstämma följt av förtäring.

Trivselhelg genomförs fredagen den 17 april till söndagen den 19 april.

Anmälan till platschefen telefon 0498-22 41 33 alternativt på mail info@farokursgard.se senast en vecka innan respektive aktivitet.

Hjärtligt välkomna på våra aktiviteter.

Julhälsning

Det är med stolthet vi kan se tillbaka på det gångna året och verkligen kan säga att Gotlands Försvarsutbildningsförbund är på stark frammarsch och att vi skall fortsätta att utveckla oss under 2020 i syfte att göra oss ännu mera attraktivare.

Tack styrelsen och övriga funktionärer för ett utomordentligt bra arbete detta år. Tack platschefen Johan Aronsson för det fina arbete du och din personal gjort i år. Tack alla försvarsutbildare och övriga som under året gjort fina insatser för försvarsutbildarna.

God Jul och ett Gott Nytt År tillönskar jag er alla!

Jan-Eric Engström

Förbundsordförande

 

Sätt in årsavgiften för 2020: 100 kr på bankgiro 890-9335

Adressförändringar mm till vår sekreterare Kjell Jakobsson

Mobil 070-666 00 62, mail kjell_jaken@hotmail.com

Om du meddelar dig via mail så får vi en aktuell mail-lista och sparar då porto på våra utskick.