Försvarsutbildarna Gotland

Välkommen till Försvarsutbildarna Gotland! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, såväl militärt som civilt. Den frivilliga försvarsutbildningen på Gotland bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kontakt

Gotlands Försvarsutbildningsförbund
c/o Kjell Jacobsson
Blåsippsvägen 7
621 50  Visby

E-post: gotland@forsvarsutbildarna.se