Försvarsutbildarna godkända att utbilda skyddsvakter

Försvarsutbildarna har blivit godkända att utbilda civila skyddsvakter enligt Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter. Utbildningen kommer att genomföras för att tillgodose det stora behov av skyddsvakter som myndigheter inom totalförsvaret har vid höjd beredskap och krig.

Uppdraget syftar till att utbilda skyddsvakter som ska förstärka vissa myndigheters behov att skydda skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Det kan vara byggnader eller andra anläggningar viktiga för totalförsvaret och rikets säkerhet, höjd beredskap eller krig.

Skyddsvakterna är en förstärkningsresurs som behövs för att skydda viktiga skyddsobjekt mot exempelvis sabotage, terroristbrott och spioneri. Utbildningen kommer att genomföras som en vidareutbildning av befintliga ordningsvakter samt väktare och omfatta en grundutbildning för att bli förordnad skyddsvakt. För vissa kan det även tillkomma utbildning på förstärkningsvapen samt repetitionsutbildning enligt gällande föreskrifter.

De som utbildas kommer att teckna avtal med den aktuella myndigheten och även krigsplaceras där (går ej att kombinera med avtal med någon del av Försvarsmakten eller annan krigsplacering). Den första utbildningen planeras till hösten 2021, exakt datum är inte fastställt med hänsyn till pandemin.

Här hittar du mer information om skyddsvakt