Förlängt kursstopp

Uppdaterad information från den 8 maj om förlängt stopp av kursverksamheten.

Viktig information till Försvarsutbildarnas kurschefer, instruktörer och inplanerade kursdeltagare samt kursanordnande förbund och försvarsungdom!

Samhället är fortsatt satt under hård press och vi behöver som Försvarsutbildare bidra med allt vi kan för att minska smittspridningen av Covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra uppdragsmyndigheters ställningstaganden gör att vi förlänger stoppet för all kurs- och ungdomsverksamhet finansierat med uppdragsmedel till och med söndag den 30 augusti. Föreläsningen För din säkerhet! samt egen förbunds- och föreningsmedlemsverksamhet får dock genomföras. Det är viktigt att vi alla fortsatt respekterar och följer myndigheters rekommendationer och riktlinjer som finns på www.krisinformation.se då verksamhet genomförs.

Vår inriktning är fortsatt att omplanera och genomföra all verksamhet till hösten, men det kan också innebära att några kurser kommer att slås ihop. Vi kommer särskilt att titta på hur vi ska hantera den inställda funktionärsutbildningen v.32 som är viktig för såväl vår funktionärs-, medlems- som uppdragsverksamhet.

Vi ber alla kursledningar, instruktörer, elever och kursansvariga att på bästa sätt hjälpa till så att verksamheten kan genomföras i höst. Tillsammans med er, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör vi allt vi kan för att utbilda de personer som totalförsvaret har behov av. Den rådande krisen har med all tydlighet visat på vilken viktig roll välutbildade frivilliga spelar.

Bara tillsammans och genom att vi alla gör uppoffringar kan samhället ges de förutsättningar som krävs för att minimera antalet döda och sjuka i Covid-19.

Med vänlig hälsning
Bengt Sandström, Generalsekreterare

Tidigare information