Bli medlem

Medlemskap kan sökas av den som är verksam som pastor i Försvarsmakten eller har varit.

Ansökan skickar du in digitalt via vår hemsida.
Länk till medlemsansökan