Förbundet Militära Själavårdare

Välkommen till Förbundet Militära Själavårdare

Förbundet vänder sig till dig som är aktiv som präst/pastor/själavårdare i Försvarsmakten, inom Hemvärnet, Insatsorganisationen eller vid grundutbildningsförband.

Vi välkomnar även präst/pastor/Själavårdare som har varit aktiv inom Försvarsmakten  även i utlandstjänst.

Medlemskapet är knutet till tjänst inom Försvarsmakten eller tidigare avslutad tjänst.

Vill du som själavårdare bli aktiv i Försvarsmakten så kontakta någon av nedanstående personer.

Kontakt

Förbundet Militära Själavårdare
c/o Stabspastor Mats Norrman

Telefon: 08-788 86 45 eller 070-376 26 04
E-post: mats.norrman@mil.se

Fältprost Sten Elmberg
HKV/HKV Insatsstaben Koordineringsavdelningen

Telefon: 08-788 77 01
E-post: sten.elmberg@mil.se