Förbundet Militära Själavårdare

Välkommen till Förbundet Militära Själavårdare

Förbundet vänder sig till dig som är aktiv som präst/pastor/själavårdare i Försvarsmakten, inom Hemvärnet, Insatsorganisationen eller vid grundutbildningsförband.

Vi välkomnar även präst/pastor/Själavårdare som har varit aktiv inom Försvarsmakten  även i utlandstjänst.

Medlemskapet är knutet till tjänst inom Försvarsmakten eller tidigare avslutad tjänst.

Vill du som själavårdare bli aktiv i Försvarsmakten så kontakta någon av nedanstående personer.

Kontakt

Ordförande Jenny Ahlén
E-post: msvfm@mil.se