Ersättning vid kurs

För att förenkla och förbättra vår administration avseende utbetalningar av arvoden och ersättningar i samband med tjänstgöring och deltagande på kurs har vi gått över till ett digitaliserat system.

För dig som kommer att delta på en kurs som elev eller instruktör innebär det att det blir lättare för dig att fylla i och skicka in din ekonomiska redovisning i samband med kurs. Allt sker digitalt och du fyller i all information i ett formulär, exempelvis utlägg för resa, antal km för resa med egen bil, information om din månadsinkomst m.m. Instruktörer kommer också att få tydligare villkor för sin tjänstgöring i den överenskommelse som ska upprättas med kurschefen före kurs.

När den ekonomiska ersättningen är utbetalad efter kurs kommer du också att se en utbetalningsspecifikation på Mina sidor.

Fördelar med det nya systemet

  • Digital hantering av överenskommelsen om tjänstgöring mellan kurschef och instruktörer.
  • Digital redovisning av reseutlägg och resa med egen bil. Blanketten för reseräkning utgår.
  • Digital hantering av ersättningar för instruktörer och kursdeltagare. Blanketten för dagpenning utgår.
  • Snabbare utbetalningar till alla.
  • Lönespecifikationer kommer att finnas tillgängliga på Mina sidor.

På vår hemsida hittar du mer information om vad som gäller för elever och instruktörer när det gäller ekonomisk ersättning.