Startbild3

Rubrik-avtalAvtal

Engagera dig!

Vi rekryterar och utbildar
ca
1 000 militära specialister till hemvärnet och 250 civila avtal som stödjer samhällets säkerhet.
Vilket passar dig bäst?

 

Rubrik-ungdomungdom

Är du mellan 15-20 år

Vi ger dig möjlighet att utveckla dig själv. Genom vår ungdomsverksamhet får du uppleva utmaningar, gemenskap och dessutom får du kunskaper om samhällets säkerhet.
 

Rubrike-UtbildningUtbildning

Lär dig mer!

Här kan du söka våra utbildningar som riktar sig till både Försvarsmakten och till krisberedskapssystemet.
 

Rubrik-aktuelltBanner_Frivilligutbildning

Banner-MW

 
 
 

Banner-Nijmegen