Mina Sidor
f_logo twitter-bird-callout Ytube Natbutik3

 
Banner_Frivilligutbildning
 
Banner_MW
 
FPA banner
 
Medlem1
 
Ungdomsverksamhet
 


 

 

bli-spec guf
 

Krisstödsförbundet och branden i Västmanland

20140803_051618_2I samband med branden i Västmanland deltog bland annat kommunikatörer från Criscom och många medlemmar i sina roller som hemvärnssoldater och specialister i hemvärnet. Krisstödsförbundet i Uppsala har som huvuduppgift att stödja länsstyrelsen i Uppsala vid en kärnteknisk olycka men ställde naturligtvis upp även här. Rolle Stavlind är insatsledare i Krisstödsförbundet och här är hans berättelse.

Välkommen till CBRN - introduktion

Kursen till för dig som är intresserad av att få grundläggande kunskaper i skydd mot kemiska, biologiska, nukleära stridsmedel och TIM.
Kursen omfattar utbildning i bl a hotbild, CBRN-fakta, hot och skyddsnivåer, varning/rappotering och baskrav CBRN.

MSB får värdefull förstärkning från frivilliga i Criscom

Under arbetet med att stödja samhället i arbetet med branden i Västmanland har MSB fått förstärkning från den frivilliga försvarsorganisationen Criscom, vars medlemmar har många olika former av kommunikationskompetens.

Utmanande ungdomstävling i Norge

Svenska laget peppar varandraTolv medlemmar, varav nio tävlande, från Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland åkte till Norge under midsommarhelgen för att delta i den norska tävlingen för hemvärnsungdom.

Försvarsutbildarnas förbund Criscom stöttar MSB för att öka uthållighet i samband med branden i Västmanland

Från söndag kommer vi att stötta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med kommunikatörer för att öka deras uthållighet i kriskommunikation. Sedan tidigare har vi påbörjat ett  arbete med att ta fram kommunikatörer till en frivillig förstärkningsorganisation för bland annat MSB. Även om organisationen inte är helt färdigutbildad och operativ kommer nu särskilt vidtalade individer att gå in och stärka MSB:s egen organisation. Det finns även ett erbjudande till länsstyrelsen i Västmanland om att kunna stödja dem.

Försvarsinformation

- för att utveckla dig själv och andra

Försvarsinformation är en av grundstenarna för oss i de frivilliga förvarsorganisationerna. Vi förväntas kunna delta i den allmänna debatten med kunskaper utöver den vanlige medborgaren. För att kunna svara upp mot det så erbjuder Försvarsutbildarna utbildningar i flera steg. Kurserna är öppna för alla medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna.

Det finns fortfarande platser kvar på kurserna. För mer information om försvarsinformationskurserna gå in på www.frivilligutbildning.se

 
   

 

PRESSKLIPP

Nyhetsdatum: 2014-09-02
På måndagen startade den årliga, stora marina militärövningen Northern Coasts på allvar i Östersjön...

Nyhetsdatum: 2014-09-02
Måndagen 1 september till söndagen 7 september övar cirka 700 hemvärnssoldater på olika platser i ce...

Nyhetsdatum: 2014-09-01
Signalen Viktigt meddelande kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och infor...

Nyhetsdatum: 2014-09-01
Med anledning av den allvarliga utvecklingen i Ukraina agerar Försvarsmakten genom bland annat höjd ...

Nyhetsdatum: 2014-09-01
Det är inte bara Hässleholm som stad som firar 100 år i år.
Försvarsutbildarna Hässleholm och...

Nyhetsdatum: 2014-09-01
Att ta emot medaljen känns som en bekräftelse, säger Sandra Halvarsson.