Mina Sidor
f_logo twitter-bird-callout Ytube Natbutik3

 
Banner_Frivilligutbildning
 
Banner_MW
 
Fforum_banner
 
Medlem1
 
Ungdomsverksamhet
 


 

 

spec guf

 

Funktionärsutbildning

Funk31Försvarsutbildarna är beroende av aktiva och välutbildade funktionärer i både styrelsearbete och ute i verksamheten.
För dig som redan är funktionär, på väg att bli funktionär eller har ett stort intresse för detta så erbjuder vi en veckas utbildning i Tylebäck v 31. Under veckan så finns det goda möjligheter att ta med familjen.

För mer information om funktionärskurserna se här.

Försvarsinformationskurs - steg 1 i Göteborg

Föinfo_Gbg_april_2014 (1)Den 12-13 april genomfördes för första gången den nya Försvarsinformationskursen - steg 1. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper så att man diskutera och svara på de frågor som ställs av allmänhet, ungdomar på kurser, nya medlemmar etc. 15 kursdeltagare från i första hand västra och södra Sverige deltog.

Kurs för ungdomar! Prova på att vara militärtolk!

Försvarsutbildarna inbjuder till en unik språk- och rekryteringskurs som syftar till att ge ungdomar inblick i utbildningen till specialistofficer/militärtolk.

Kurschef – En utmaning för erfarna instruktörer

Grupparbete på kurschefskursen2Under vecka 10 i början på mars anlände 9 förväntansfulla instruktörer till Flygflottiljen i Halmstad för att vidareutbilda sig till kurschefer.

Formellt beslut om beväpning

Vi har nu fått det formella beslutet att hemvärnssjukvårdarna beväpnas med pistol. Av Rikshemvärnschefens beslut framgår att de som redan har en befattning kan välja om de skall beväpnas eller inte. De som väljer att beväpnas skall genomföra utbildning. Det framgår inget i beslutet hur kompletteringsutbildning på pistol skall genomföras utan vi återkommer om detta.

 
   

 

PRESSKLIPP

Nyhetsdatum: 2014-04-22
Regeringen presenterade i dag ett förslag på hur Försvarsmaktens ekonomi ska hanteras på kort och lå...

Nyhetsdatum: 2014-04-22
I dag presenterade regeringen nya förslag för att väsentligt stärka Sveriges försvarsförmåga. Regeri...

Nyhetsdatum: 2014-04-22
Efter Ukrainakrisen. Alliansregeringen vill nu stärka försvarsförmågan på kort och lång sikt. På sik...

Nyhetsdatum: 2014-04-22
Regeringen vill i spåren av Ukrainakrisen höja försvarsanslagen stegvis fram till år 2024 när ökning...

Nyhetsdatum: 2014-04-14
Vid inspektioner granskas vad de militära enheterna kan och hur deras utbildning är upplagd.

Nyhetsdatum: 2014-04-14
Saab tror sig vara redo att bygga framtidens ubåtar åt det svenska försvaret. I dag meddelade Saab a...