Vi blir allt fler!

Vid årsskiftet var vi 29 781 medlemmar i Försvarsutbildarna och det innebär en ökning med 1 125 personer jämfört med föregående år.

Ett av våra uppdrag är att rekrytera till frivilligverksamheten.

  • Under 2023 har antalet medlemskap ökat med 1 125 st, (+3,93%). Totalt 29 781 st.
  • Vuxna har ökat med 1 276 st, (+4,94%): Totalt 27 101 st.
  • Ungdomar har minskat med 154 st, (-5,43%): Totalt 2 680 st.
  • Det finns totalt 3 025 (varav 805 kvinnor) nyrekryterade medlemmar.
  • Antalet kvinnor i Försvarsutbildarna är 5 588 st (18,76% av antalen medlemmar). En ökning med 381 st (+6,82%).

Här ser ni fördelning av medlemmar per förbund: