Verksamheten 2021 – fortsatt inställd

I enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens åtgärder att bromsa smittspridningen för att värna liv och hälsa är all planerad verksamhet under inledningen av 2021 inställd. Verksamhet som genomförs digitalt, ex kurser och styrelsemöten, som genomförs via digitala plattformar omfattas inte av beslutet. En konsekvens är att i princip all planerad fysisk verksamhet under perioden januari – mars flyttats till senare delar av 2021. Vissa kurser och föreläsningar ligger för tillfället kvar i kalendern under perioden, men det beror på att nya datum ännu inte är fastställda i dialog med Försvarsmakten. I dagsläget kan ingen svara på när den fysiska kursverksamheten eller ungdomsverksamheten kan starta igen. Om de nuvarande restriktionerna är kvar i februari kommer verksamheten i april och maj att omplaneras.

De som sökt en kurs som flyttas blir automatiskt flyttade till det nya datumet. Kurscheferna på dessa kurser kommer att kontakta alla som sökt för att se om de kan genomföra kursen på de nya datumen.

Under våren planerar vi för att genomföra regelbundna digitala föreläsningar/seminarier som ett komplement till kursverksamheten. Information om det kommer i januari i våra ordinarie informationskanaler. Även ett stöd till förbunden om hur digitala stämmor kan genomföras kommer att tas fram.

Försvarsutbildarna uppmanar alla medlemmar att hjälpas åt för att bromsa smittspridningen genom att begränsa det sociala umgänget.

Hälsningar
Bengt Sandström, generalsekreterare