Svenska Sjukvårdsförbundet

Välkommen till Svenska Sjukvårdsförbundet. Vi är ett rikstäckande specialistförbund som verkar under Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

Svenska Sjukvårdsförbundet ska leda och stödja verksamheten inom förbundets territoriella område.

Verksamheten ska omfatta försvarsupplysning samt stödja rekrytering. Förbundet stödjer vidareutbildning av personal inom förbundets verksamhetsområde som stöd för samhället.

Förbundet ska som ingående i frivillig försvarsorganisation med sin verksamhet främja totalförsvaret.

Förbundet samverkar med myndigheter, Hemvärnet, övriga frivilliga försvarsorganisationer och andra organisationer, vilkas verksamhet har beröring med förbundets uppgifter.

Kontakta oss

Du är välkommen med din fråga, mejla till sjukvard@forsvarsutbildarna.se