Riksstämma

Årets riksstämma genomfördes 25-26 maj på Tylebäck kursgård med 110 deltagare.

Årets riksstämma genomfördes under helgen 25-26 maj på Tylebäck kursgård med 110 deltagare varav 84 röstberättigade. Stämman är ett uttryck för rörelsens demokratiska förankring och därmed den enskilde medlemmens möjlighet att göra sin röst hörd. Helgen har inneburit information från Försvarsberedningens huvudsekreterare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarsmakten. Utskottsarbete av stämmans ledamöter redovisade sina resultat.

I samband med riksstämman valdes Johan René till ny ordförande i Överstyrelsen. Johan René föddes 1949 i Malmö och blev officer vid Livregementets Husarer, K 3, 1976. Åren 1986-88 var han skvadronchef vid sitt hemregemente för att 1990 utnämnas till major i Generalstabskåren. Planeringsarbete i central stabs jämte tjänst som strategilärare vid dåvarande Militärhögskolan var fokus för Johan Renée åren 1989-1993 . Han tjänstgjorde vid Högkvarterets Operationsledning under åren 1995-1997 varefter han året därpå utnämndes till överste. Åren 1998-2006 var han chef för den operativa och taktiska utbildningen vid Försvarshögskolan för att därefter fram till 2015 vara chef för officersprogrammet. Johan René har varit ordförande i förbundet Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland sedan 2017.

Till Överstyrelsen valdes Arasteh Heinemann, Västmanland och Kristoffer Hellström, Jämtland till ersättare.

Om årets riksstämma ska sammanfattas i ett ord så blir det – framåtblickande!

Text: Tommy Jeppsson
Foto: Kristoffer Bäckström

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.