Riksstämma 2024

Den 1-2 juni genomfördes Försvarsutbildarnas Riksstämma på Höllviksnäs Möten Mat Logi med 96 deltagare. Här kan ni läsa inledningstalet av Försvarsutbildarnas ordförande Mats Ström.

Ärade gäster och vänner i Förbundsstämman!

Ett år går fort! Ett år av dramatiska och traumatiska händelser.

Sedan vi såg sist har kriget i Ukraina fortsatt med fortsatt förödande intensitet, mot landets befolkning och dess egendom. Människor skadas och dör inte bara på slagfältet utan också i städer och byar. Vi har ännu inte sett slutet på detta fasansfulla krig.

I Mellanöstern har kriget mellan Israel och Hamas skapat nya svårläkta sår, mellan människor som lever och bor där. I flera afrikanska stater har civila regeringar kuppats bort och ersatt av militärledda juntor. Ofta stödda av ryska legoknektar. I Sydkinesiska sjön sker frekventa maktdemonstrationer, mellan Kina och omkringliggande länder. Det verkar som att hela världen är i självsvängning. Det globala säkerhetsläget är instabilt.

Efter en del intressanta utrikespolitiska turer blev vi i mars fullvärdiga medlemmar i Nato. Inom kort är ett bilateralt avtal undertecknat mellan Sverige och USA, DCA avtalet. En omfattande förändring sker just nu av svensk säkerhets- och försvarspolitik, som resultat av den uppkomna dystra världsbilden. En oönskad realitet för oss i Sverige och Västeuropa.

Mot denna bakgrund har Försvarsberedningen i enighet lämnat sitt betänkande till regeringen. Vi förväntar oss att riksdagen tar ett nytt långsiktigt försvarsbeslut i höst, med stöd av beredningens slutsatser.

Genom Natomedlemskapet kommer vi snart märka stora förändringar av landets försvar. Det militära försvarets uppgifter förändras och stridskrafterna kommer tillsammans med våra allierade att främst verka utanför landets gränser.

Det civila försvaret kommer vid skärpt beredskap, förutom dagens uppgifter, bli ansvariga för mottagande av invånare från andra allierade länder, som är utsatta för direkta stridshandlingar. Näringslivets roll kommer att bli förtydligad, att fortsatt kunna leverera produkter vid högre beredskap och krig i vårt närområde, en del av Nato försörjningstrygghet. Sveriges roll som logistik- och uppladdningsområde för operationer i Nato nordöstra flank blir omfattande och kräver infrastruktur och resurser från alla samhällssektorer.

Om situationen i vårt närområde försämras och kräver ökade insatser från alliansens medlemsländer, kommer de frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet att få en betydande roll, i det territoriella försvaret och säkerheten av Natos bakre operationsområde.

Det frivilliga försvaret har en given roll, att tillsammans med övriga totalförsvaret stärka säkerheten och uthålligheten av vårt land, till stöd för vår befolkning, men också för stödet till våra grannländer. Förväntningarna är stora, mest från våra kära grannar.

Detta skapar inte bara nya krav, utan också nya möjligheter. Vi i Försvarsutbildarna ska anta utmaningarna. Forma vår organisation att kunna utgöra en viktig länk i den utvidgade totalförsvarskedja, som efterhand kommer att etableras.

Det är allvar nu! Vi måste anta utmaningarna och göra vår del i det nya Totalförsvaret.

Mats Ström
Försvarsutbildarnas ordförande