Nya anpassningar för att minimera smittspridningen

Försvarsutbildarna har beslutat att omedelbart anpassa verksamheten efter Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län.

Ingen som bor i Uppsala län får delta i fysisk verksamhet som organiseras av Försvarsutbildarna fram till den 3 november. Det gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet.

Den som redan har antagits till en kommande kurs kommer att avbokas från kursen. Den som är på en pågående kurs får däremot slutföra den. De som blir avbokade från kommande kurser kommer att få ersättning som om de hade deltagit i kursen eftersom beslutet kommer så hastigt. Eventuellt uppkomna kostnader för bokade resor som inte kan avbokas kommer också att ersättas. Detta kommer att hanteras av respektive kursledning med samma blanketter och rutiner som vanligt.

Försvarsutbildarnas regionala utbildningsledare kommer att kontakta alla kurschefer under den aktuella perioden för att säkerställa att beslutet efterlevs och kursledningarna kommer att få i uppgift att kontakta alla som berörs.

Anpassning av verksamheten för personer över 70 år
Försvarsutbildarna anpassar nu verksamheten så att personer över 70 år nu åter är välkomna att delta i all verksamhet utom den som bekostas av Försvarsmakten eftersom Försvarsmakten har egna bestämmelser som fortfarande gäller.

Beslutet innebär att personer över 70 år nu åter kan söka kurser finansierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vara informatörer och genomföra föreläsningen För din säkerhet!, delta i arrangerade FörsvarsForum och förbunds – och föreningsaktiviteter.

Observera att regionala begränsningar som beslutas av Folkhälsomyndigheten omfattar alla, även de över 70 år.

 

Med vänliga hälsningar

Bengt Sandström, generalsekreterare