Lättnader i Coronarestriktionerna

Lättnader i restriktionerna möjliggör ytterligare kursverksamhet på ett säkert sätt.

Försvarsutbildarna följer regeringens och Folkhälsomyndighetens regelverk avseende Coronaanpassningar och anpassar regelverket för verksamhet från den 1 juli och framåt. För verksamhet i juli och där risk- och verksamhetsanalyser redan har gjorts gäller dessa. Smittspridningen skiljer fortfarande stort mellan olika delar av landet så därför kommer hanteringen av verksamheten att skilja sig åt.

Försvarsutbildarna rekommenderar att alla som erbjuds vaccin ska vaccinera sig, om inte för sin egen säkerhet, så för samhällets. Individer i riskgrupper som inte är vaccinerade uppmanas att avstå från kursverksamhet om man känner oro för sin egen eller andras hälsa.

Följande punkter beaktas inför varje kurs eller ungdomsverksamhet:

  • En risk- och verksamhetsanalys ska göras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vid behov ska verksamheten anpassas. Anpassningarna kan komma att förändras om Folkhälsomyndigheten eller, i förekommande fall, Försvarsmakten förändrar sina råd och rekommendationer.
  • För verksamhet beställd av Försvarsmakten genomförs en dialog med Försvarsmakten om förutsättningarna om kursen kan genomföras smittsäkert eller inte samt om och i så fall vilka antagningsregler som ska gälla för kursen.
  • Möblering i lektionssalar anpassas för att undvika trängsel.
  • En hög nivå på handhygien ska hållas.
  • Använd vid behov befintlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsmask, under verksamheten för att kunna genomföra kursverksamhet så effektivt som möjligt med rätt måluppfyllnad.
  • Att vi kan hålla fysisk distansering är fortfarande viktigt men det viktigaste är fortfarande att ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten.

Tillfälliga åtgärder

Försvarsutbildarna har beslutat att tillåta att kursdeltagare tills vidare åker egen bil till kurser för att förhindra smittspridning. Beslutet gäller minst till och med den 1 september men kan förlängas till och med då myndigheterna bedömer att samtliga personer över 18 har erbjudits minst en vaccinationsspruta.

 

Med vänlig hälsning
Bengt Sandström, generalsekreterare