Korttidspermittering

Försvarsutbildarna begränsar korttidspermitteringarna

Försvarsutbildarna begränsar korttidspermitteringarna

Från och med den 8 juni häver vi korttidspermitteringarna för några av medarbetare på kansliet. Det sker efter dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om att genomföra vissa utvecklingsprojekt under sommaren. Vi kommer bland annat att se över hur vi ska kunna stödja samhället med utbildning av förstärkningspersonal inom sjukvård på kort sikt om Coronapandemin förvärras eller blir långvarig. Det är även grunden för en analys om totalförsvarets behov.

Kansliet kommer med anledning av korttidspermitteringarna inte kunna erbjuda samma service som normalt där öppettiderna från den 25 maj är:

  • måndag till torsdag kl. 10.00-11.30 och 12.30-14.00
  • fredagar kl. 10.00-11.30 och 12.30-13.00

Under v. 25, 30 och 31 är kansliet därutöver stängt torsdag – fredag.

Korttidspermitteringen innebär också en begränsad tillgänglighet på enskilda medarbetare. Vi beklagar de olägenheter begränsningarna i kanslifunktionen kommer att medföra men hoppas på er förståelse.

Försvarsutbildarnas målsättning är att hela kansliet snarast ska återgå i full tjänst, och vi fortsätter dialogen med våra uppdragsmyndigheter för att säkerställa årets finansiering.

Med vänlig hälsning
Bengt Sandström, Generalsekreterare

Tidigare information