Korttidspermittering

Försvarsutbildarna korttidspermitterar personalen på kansliet.

Försvarsutbildarna korttidspermitterar personalen på kansliet.

Coronapandemin har inneburit att all planerad utbildning behövts ställas in under flera månader. Vår ambition är att återuppta dessa utbildningar under september-december tillsammans med redan tidigare inplanerad utbildning under samma period. Det kommer därmed att bli en mycket intensiv höst och förvinter.

Då det för närvarande råder stor osäkerhet om Folkhälsomyndighetens och våra uppdragsgivares restriktioner och vilka effekter det får för kursverksamheten under hösten har vi tvingats att korttidspermittera all personal på kansliet från den 25 maj till årets slut då vi inte har full finansiering av verksamheten.

Kansliet kommer med anledning av korttidspermitteringarna inte kunna erbjuda samma service som normalt där öppettiderna från den 25 maj blir:

  • måndag till torsdag kl. 10.00-11.30 och 12.30-14.00
  • fredagar kl. 10.00-11.30 och 12.30-13.00

Under v. 25, 30 och 31 är kansliet därutöver stängt torsdag – fredag.

Korttidspermitteringen innebär också en begränsad tillgänglighet på enskilda medarbetare. Vi beklagar de olägenheter begränsningarna i kanslifunktionen kommer att medföra men hoppas på er förståelse.

Försvarsutbildarnas målsättning är att kansliet snarast ska återgå i full tjänst om och när vi i dialog med våra uppdragsmyndigheter kan säkerställa finansieringen.

Med vänlig hälsning
Bengt Sandström, Generalsekreterare

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.